Wyłącznie Dla Profesjonalistów

Co to jest biznes plan?

Kilka słów na temat biznes planu, jego podstawowej zawartości i konstrukcji oraz o tym, gdzie znaleźć przykładowe biznes plany, a także porady jak go napisać.

Podejmując próbę zdefiniowania czym jest biznes plan należałoby zacząć od ogólnej definicji. Tak więc w skrócie: biznes plan to projekt opisujący zamierzenia gospodarcze, przedkładany inwestorom lub instytucjom kredytowym.

Biznes plan jest pomocny m.in. przy:

1. finansowaniu inwestycji – jest środkiem, za pomocą którego można przekonać pożyczkodawców czy inwestorów, że dane przedsięwzięcie zasługuje na uwagę i przyniesie zysk.
2. przy rozpoznaniu działalności – biznes plan przypomina w jakim kierunku się dąży i pomaga utrzymać obraną drogę. Jest drogowskazem i spisem rzeczy do zrobienia.
3.w zarządzaniu firmą – przedsiębiorca musi przygotować sposoby zarządzania firmą w poszczególnych fazach rozwoju.

Gotowy biznesplan:Sprawdź!

Na biznes plan najczęściej składa się:

1. ogólny opis przedsięwzięcia – zawarte jest na 1 stronie planu. Określa rodzaj tworzonej firmy, jej właścicieli, adres, wielkość koniecznych środków inwestycyjnych, cele i zakres finansowania oraz dane dotyczące spodziewanych zysków. Zaznajamia z typem tworzonej firmy, z rodzajem produktów lub usług, które ma ona sprzedawać lub świadczyć, wyjaśnia dlaczego ma to przynosić zysk.

2. plan marketingowy – sposób prowadzenia marketingu produktów i usług. Opisuje potencjalnych klientów, ich przyzwyczajenia i umiejscowienie. Bada się ewentualną konkurencję, wpływ na zysk poszczególnych konkurentów. Należy rozważyć w jaki sposób firma może przewyższyć konkurencję oraz w jaki sposób przyciągnąć klientów.

3. plan organizacyjny – przedsiębiorstwa zawiera proponowaną lokalizację firmy, opisywane są zalety dostawców, podjęte kwestie ustalenia poziomu zapasów i warunków spedycji wyrobów gotowych, ujęte problemy zatrudnienia i przeszkolenia personelu.

4. plan zarządzania – zawiera zasady organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Ustala się tu formę, w jakiej ma funkcjonować firma oraz omawia ryzyko związane z podjęciem działalności. Uwzględnia niezbędne pozwolenia i licencje wymagane przez przepisy prawa.

5. plan finansowy / analiza finansowa – informuje w jaki sposób firma chce wykorzystać powierzone jej środki finansowe. Zawiera raport finansowy, który przedstawia oczekiwane efekty udzielonej pożyczki. Ukazuje w jaki sposób pożyczone środki zostaną zużytkowane. Zalecane jest zestawienie w punktach poszczególnych wydatków.

Uzupełnione jest to:
1. określeniem celu biznes planu
2. streszczeniem
3. danymi finansowymi

Dane finansowe powinny zawierać:
1. źródła i sposoby finansowania przedsiębiorstwa,
2. bilans otwarcia,
3. analizę zwrotu zaangażowanych środków – wewnętrzną stopę zwrotu IRR
4. przewidywane dochody w przeciągu pierwszych 3 – 5 lat w rozbiciu na poszczególne miesiące,
5. zestawienia rozchodów i przychodów podstawowych.

Tworząc biznes plan należy przede wszystkim:
1. przeprowadzić analizę rynku
2. przygotować listę potencjalnych pożyczkodawców
3. sporządzić harmonogram spłaty kredytu
4. zachować zwięzłą formę biznes planu (20-40 stron)
5. uwzględnić realne założenia finansowe
6. używać wykresów i tabel

Stwierdzić należy, że nie ma ustalonego standardu sporządzania biznes planu. Inaczej wyglądał on będzie w momencie, gdy przygotowujemy go na własne potrzeby, w celu oceny opłacalności inwestycji. Inaczej natomiast w momencie sporządzenia planu na potrzeby uzyskania kredytu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zapoznać się w materiałami dostępnymi w sieci, takimi jak wybrany, przykładowy biznes plan czy też kurs pt. jak napisać biznes plan.

Karolina Rogowska-Karioka – studentka finansów i bankowości.


Jak napisać biznesplan, dzięki któremu pokonasz konkurencję i dostaniesz  40 tysięcy dotacji unijnej?

Idealne dopasowanie w procesie sprzedaży

Dziś napiszę o budowaniu zaufania podczas rozmowy handlowej. Jest to filar udanej sprzedaży. Bez zaufania, klient od Ciebie nic nie kupi. Sprzedając na żywo. czy też w internecie musisz pamiętać o zbudowaniu zaufania. Wymyślne techniki manipulacji nic nie pomogą jeżeli nie sprawisz, żeby Twój klient traktował Cię jak przyjaciela.

Pewnie zastanawiasz się dlaczego moje trzy ostatnie artykuły, starają się zachęcić Cię do rozpoznawania systemów reprezentacji Twojego klienta. Dlaczego jest to takie ważne, żeby poznać czy Twój klient jest wzrokowcem, słuchowcem, czy kinestetykiem? Czy bez tego sprzedaż jest niemożliwa? Jeżeli nie nauczę się tych umiejętności, to będę złym sprzedawcą i nie będę umiał handlować?

Możesz być dobrym sprzedawcą bez tych umiejętności, możesz całe życie sprzedawać, handlować, kombinować – ale i tak nie osiągniesz ponadprzeciętnych umiejętności handlowych. Zrozum że dobra komunikacja opiera się na empatii i słuchaniu potrzeb klienta.

Jeżeli nie spróbujesz zrozumieć swojego klienta to nie będziesz sprzedawał – będziesz obsługiwał swoich klientów. Sztuka perswazji, czyli wywierania wpływu polega głównie na umiejętności słuchania i szybkiego reagowania na to, co się usłyszy od klienta.

W kategorii komunikacja interpersonalna możesz znaleźć ważniejsze zasady dobrego komunikowania się z Twoimi klientami. Dziś napiszę o barierach w osiągnięciu skutecznej komunikacji. Jakie to bariery?

1. Brak zaufania do sprzedawcy. Jeżeli Twój klient Cię nie zna – to traktuje Cię podejrzliwie. Jeżeli nie zrobisz nic, aby zmniejszyć dystans między Tobą, a Twoim klientem stracisz tylko czas.

2. Blokada przed kupowaniem. Każdy z nas ma zainstalowaną taką blokadę. Gdyby tak nie było, kupowalibyśmy wszystko co popadnie w odpowiedzi na sugestię innych. Jeżeli masz przed sobą osobę, która chce Ci coś sprzedać, to Twoja pierwsza reakcja polega na obronie przed perswazją. Przecież każdy z nas odruchowo przełącza kanał w TV, kiedy pojawią się reklamy.Twoim zadaniem jest obejście tej blokady. Musisz zachowywać się niestandardowo podczas sprzedaży, tak aby uśpić czujność Twojego klienta. Pomysłów może być wiele – wysil się, przecież sprzedawanie to sztuka.

3. Brak funduszy. Klient bardzo często odmawia Ci z powodu braku funduszy na zakup Twojego produktu. Jeżeli masz taką możliwość musisz w takim przypadku pokazać swojemu klientowi, że kupno Twojego produktu mu się opłaci. Wtedy Twój klient będzie bardziej przychylnie nastawiony do produktu. Ty zaś będąc adeptem sztuki handlowania wrócisz do niego we właściwej porze.

Dziś napiszę o budowaniu zaufania podczas rozmowy handlowej. Jest to filar udanej sprzedaży. Bez zaufania, klient od Ciebie nic nie kupi. Sprzedając na żywo. czy też w internecie musisz pamiętać o zbudowaniu zaufania. Wymyślne techniki manipulacji nic nie pomogą jeżeli nie sprawisz, żeby Twój klient traktował Cię jak przyjaciela.

Jak najłatwiej zbudować zaufanie?

Ufamy ludziom, którzy są podobni do nas. Przyjaźnimy się z ludźmi mającymi podobne cechy charakteru, podobny światopogląd, zainteresowania. Dobieramy się w pary na zasadzie podobieństw, nawet pies jest podobny do swojego pana. Żeby wzbudzić zaufanie, musisz stać się podobnym do swojego klienta, czyli się dopasować.

W zachodniej mowie nazywa się to rapport. Rapport to idealne dopasowanie do klienta na poziomie głosu, mimiki, światopoglądu, zachowania. Zacznij naśladować ton głosu i szybkość mówienia Twojego klienta, następnie przyjmij podobną postawę i podobnie gestykuluj. Zobaczysz, że coraz lepiej będzie Ci się rozmawiało z klientem i nawiąże się miedzy wami więź. Znacznie poprawi to relację miedzy wami.

Jeżeli zauważysz, że Twój klient to wzrokowiec, używaj słownictwa używanego przez wzrokowców. Działaj według tej strategii w przypadku rozmowy z klientem słuchowcem i kinestetykiem. Znajomość systemów reprezentacji i wprawa w rozpoznawaniu tych systemów, znacznie ułatwi Ci budowanie zaufania w procesie sprzedaży.

Sprzedawca to dobry aktor, który ciągle gra – zmieniając styl zachowania w stosunku do swoich rozmówców. Handlowiec musi być elastyczny w swoim pojmowaniu rzeczywistości, w przeciwnym razie nie osiągnie sukcesu w sprzedaży.

Paweł Dobrzyński

Zostań supersprzedawcą!

21 świetnych sposobów aby sprzedawać więcej, szybciej i łatwiej

Brian Tracy

Zamów teraz w księgarni Selkar

publikacja drukowana

już od 24,00 zł

Więcej…

Jak zwielokrotnić zyski stosując proste techniki sprzedaży?

Dowiedz się co odróżnia sprzedawców odnoszących sukcesy od innych. Dlaczego podczas gdy jednym udaje się poczuć smak zwycięstwa, a przy tym zaoszczędzić więcej wolnego czasu, inni w pocie czoła pracują od świtu do zmierzchu, a i tak znacznie częściej spotykają ich porażki.

Istnieją proste do zastosowania techniki sprzedaży gwarantujące skuteczności działań sprzedażowych i zwielokrotnienie dochodów. Można ja stosować bez manipulacji. Tajemnicą, która odróżnia handlowców

Czytaj dalej… »

 Page 4 of 10  « First  ... « 2  3  4  5  6 » ...  Last »