Wyłącznie Dla Profesjonalistów

Peter Drucker

(ur. 19 listopada 1909 k/Wiednia, zm. 11 listopada 2005 w Claremont, k/Los Angeles) – ekspert ds. zarządzania; zajmował się badaniem procesów w zakresie organizacji i zarządzania w korporacjach oraz organizacjach non-profit; był profesorem Katedry Nauk Społecznych i Zarządzania Uniwersytetu w Claremont (ClaremontGraduate University) w Kalifornii; bywał nazywany ojcem-założycielem zarządzania, lub papieżem zarządzania.

Peter F. Drucker, uważany za “ojca” współczesnych metod zarządzania, ukazał światu biznesu nowa rolę menedżera w organizacji; wskazał na złożoność zadań wpisanych w funkcje menedżerskie oraz na złożoność procesów zarządzania we współczesnej gospodarce rynkowej; ukazał, jak znaczącym potencjałem dysponuje przedsiębiorstwo oraz, jakie możliwości postępu kryje w sobie zarządzanie.

Karierę naukową rozpoczął na początku lat 40. kiedy został zaproszony przez General Motors do zbadania wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania tego koncernu. Doświadczenia zdobyte wówczas zaowocowały w 1946 jego pierwszą książką “Koncepcja korporacji“.

Był autorem ponad 30 książek i artykułów podkreślających potrzebę innowacyjności, przedsiębiorczości i nowych strategii działania w szybko zmieniającym się świecie. Określano go jako “wizjonera zarządzania” za podkreślenie wagi osobistego zaangażowania pracowników dla sukcesu jakiejkolwiek firmy. Drucker lansował tezę, że kwestie marketingu i innowacyjności są ważniejsze od stanu finansów firmy.

Opracowane przez Druckera metody pobudzania motywacji były stosowane przez kierownictwa największych amerykańskich koncernów, takich jak Intel Corp. i Sears, Roebuck & Co.

Prezydent George W. Bush odznaczył Druckera w 2002 Medalem Wolności. Okrzyknięto go wówczas “najwybitniejszym pionierem teorii zarządzania na świecie”.

Inspirator stylu zarządzania w wielu organizacjach skautowych, człowiek, który pierwszy zaczął odróżniać zarządzanie biznesem od zarządzania organizacją pozarządową.

Podstawowe założenia

Peter Drucker wyróżnia siedem cech, które charakteryzują dobre zarządzanie:

  • 1. Zarządzanie dotyczy przede wszystkim ludzi.
  • 2. Zarządzanie jest głęboko osadzone w kulturze.
  • 3. Zarządzanie wymaga prostych i zrozumiałych wartości, celów działania i zadań, jednoczących uczestników organizacji.
  • 4. Zarządzanie powinno doprowadzić do tego, by organizacja była zdolna do uczenia się.
  • 5. Zarządzanie wymaga komunikowania się.
  • 6. Zarządzanie wymaga rozbudowanego systemu wskaźników.
  • 7. Zarządzanie musi być jednoznacznie zorientowane na podstawowy i najważniejszy rezultat, jakim jest zadowolony klient.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker

Zostaw komentarz