Wyłącznie Dla Profesjonalistów

cytaty

Marketing posiada tak fundamentalne znaczenie, że nie może być rozpatrywany jako oddzielna funkcja. Jest to cały biznes widziany z punktu widzenia jego ostatecznego wyniku, to jest z punktu widzenia klienta. Powodzenie biznesu zależy nie od producenta, lecz klienta.

Peter Drucker

W ciągu następnych pięciu lat będą istnieć dwa rodzaje dyrektorów naczelnych: ci, którzy myślą w skali globalnej oraz ci, którzy są bezrobotni.

Peter Drucker

Gdy kiedykolwiek dochodzi do jakiegoś osiągnięcia, jest to dziełem – jak się przekonałem – monomaniaka opanowanego obsesją misji.

Peter Drucker

Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.

Peter Drucker

Zawsze będzie tak, że ktoś stwierdzi, że musi coś sprzedać. Celem marketingu jest sprzedawanie niepotrzebnych rzeczy. Zadaniem marketingu jest poznanie i zrozumienie klienta, jak również zorientowanie się, czy produkt lub usługa odpowiadają jemu i same się sprzedają.

Peter Drucker

Żaden inny obszar nie stwarza tak wspaniałych szans na uwieńczoną sukcesem innowację niż nieoczekiwany sukces.

Peter Drucker

Zostaw komentarz